Chào bạn đọc, khắc phục lỗi port 80 và sll port 443 cho Xampp bạn hãy thử làm theo 2 bước sau
Bước 1:  Bạn lick vào config ->Service and Setting
hoi-khac-phuc-loi-port-80-va-sll-port-443-cho-xampp-1
Đến đây các bạn thấy cổng port 80. Ta sẽ đổi số 80 thành 8080 và 443 thành 600.
(Lưu ý: ở đây tôi chỉ ví dụ cổng port trên các bạn có thể thay đổi tùy ý nhưng các bạn phải kiểm tra Netstat xem có trùng với cổng nào không.)
Bước 2Các bạn mở file httpd.conf  trong D:xamppapacheconf 
Ctrl + F tìm kiếm số 80 thay đổi thành 8080. Và file httpd-ssl.conf trong D:xamppapacheconfextra thao tác như lúc nãy Ctrl + F tìm kiếm số 443 thay đổi thành 600.
Đến đây đã xong.
(lưu ý: khi bỏ qua bước 1 không thì Apache vẫn chạy được nhưng  vẫn còn dòng chữ đỏ xuất hiện. Đây là kết quả chỉ làm bước 2).
hoi-khac-phuc-loi-port-80-va-sll-port-443-cho-xampp-2

0 comments:

Post a Comment

 
Top